Загальні умови співпраці - Регламент

Загальні умови співпраці

Регламент

Загальні умови співпраціРегламент

Визначення

Виконавець – Lidex Sp. z o.o. з місцезнаходженням у Варшаві за адресою: ul. Magiera 16/17, 01-873 Warszawa (адреса для листування: ul. Republikańska 24a, 04-404 Warszawa), NIP 118-00-39-380.

Замовник – юридична або фізична особа, зацікавлена у послугах, що надаються Виконавцем.

Послуга – кожна послуга з зазначених у § 1, п. 2 цього Регламенту, яку Виконавець виконує для Замовника.

Пропозиція ціни – офіційна письмова пропозиція, що надсилається Замовнику та містить визначену Виконавцем вартість Послуги; створюється на основі чинного Прейскуранту; до кожної Пропозиції ціни додаються діючі детальні Умови надання послуг.

Замовлення – офіційне письмове прийняття Замовником представленої Виконавцем Пропозиції ціни. Форма Замовлення (формуляр, затвердження електронною поштою тощо) залежить від індивідуальних домовленостей між сторонами (зокрема, положень рамкових договорів).

Робочий день – робочий день у розумінні цього Регламенту – це будь-який день, в який Виконавець надає свої послуги, за винятком субот, неділь, святкових і неробочих днів.

§ 1
Загальні положення

 1. Ці Загальні умови співпраці, що далі іменуються «Регламент», визначають рамкові умови співпраці між компанією Lidex Sp. z o.o. та Замовником у сфері Послуг, що надаються Виконавцем Замовнику.
 2. Компанія Lidex Sp. z o.o. в рамках своєї діяльності надає послуги
  у таких сферах:
  • письмові переклади, зокрема, завірені переклади;
  • верифікація;
  • локалізація;
  • усний конференційний переклад (у тому числі синхронний і послідовний) стаціонарно і онлайн;
  • переклад з жестової мови;
  • онлайн і гібридні реалізації;
  • мультимедіа, потокове мультимедіа;
  • світлодіодні екрани, системи освітлення та звуку;
  • обладнання для конференцій та заходів;
  • голосування;
  • власна студія для реалізацій онлайн;
  • технічна підтримка заходів;
  • графічні послуги (графічний дизайн, DTP);
  • послуги доступності;
  • кінопослуги (переклад і локалізація фільмів – субтитри, екрани, озвучування, постпродукція).

§ 2
Одиниці обліку/одиниці виміру

 1. Письмовий переклад
  • звичайний переклад – облікова сторінка складається з 1500 символів з пробілами. Мінімальна вартість перекладу розраховується за 1 сторінку тексту.
   Вартість перекладів більш ніж однієї сторінки розраховується з точністю до 0,5 сторінки.
  • завірений переклад – облікова сторінка складається з 1125 символів з пробілами. Вартість завірених перекладів розраховується з точністю до повної сторінки (відповідно до Наказу Міністра юстиції від 24.01.2005 р. зі змінами).

   Пропозиція ціни є приблизною, а остаточна кількість сторінок розраховується на основі перекладеного тексту.
 1. Усний переклад, в тому числі гібридний та онлайн

Обліковою одиницею є блок перекладу тривалістю 4 години. Кожен розпочатий блок перекладу рахується як повний.

Винятком є переклади, які виконуються за межами місця проживання перекладача (понад 30 км). У цьому випадку розрахунок здійснюється на основі 8-годинного блоку, незалежно від тривалості перекладу.

§ 3
Замовлення, термін і спосіб виконання послуги

 1. У відповідь на запит Замовника Виконавець підготує орієнтовну Пропозицію ціни надання Послуги. До кожної Пропозиції ціни додаються детальні Умови надання послуг.
 2. Укладення договору про надання Послуги відбувається в момент подання Виконавцю письмового затвердження отриманої Пропозиції ціни (Замовлення) та всіх матеріалів, що становлять предмет надання Послуги (включаючи матеріали для перекладу, графічного оформлення, запису тощо).
 3. Форма Замовлення (формальний друк, форма електронної пошти, інші детальні умови тощо) залежить від домовленостей із Замовником, зокрема, від положень окремих договорів.
 4. У разі послуг із письмового перекладу, графічних та кінопослуг Замовлення повинно бути розміщене в робочий день до 17:30. У випадку послуги з усного перекладу та технічних реалізацій Замовлення повинно бути розміщене не пізніше ніж за 3 робочі дні до запланованої дати надання послуги.
 5. У разі більш пізнього надання матеріалу для перекладу
  і/або Замовлення, днем розміщення Замовлення вважається наступний робочий день.
 6. У разі невиконання Замовником положень § 3, п. 1 щодо терміну розміщення Замовлення Виконавець вказує новий термін або приготує нову Пропозицію ціни надання Послуг.
 7. Виконавець зобов’язується виконати прийняте Замовлення з максимальною ретельністю.
 8. Замовлення вважається виконаним Виконавцем, якщо він виконав/надав послугу вчасно та способом, узгодженим у Замовленні.
 9. Замовник зобов’язується отримати надану Послугу та заплатити Виконавцю винагороду вчасно та в порядку, погодженому Сторонами.
 10. Potwierdzeniem odbioru wykonanej Usługi (w odniesieniu do tłumaczeń pisemnych, usług graficznych lub filmowych, a także w przypadku wynajmu sprzętu konferencyjnego bądź eventowego), równoznacznym z potwierdzeniem jego wykonania, jest:
  • отримання Послуги особисто;
  • документ, що підтверджує надання посилки – у разі доставки Послуги поштою або кур’єром;
  • підтвердження відправки повідомлення (дата і час) – у разі надсилання Послуги за допомогою засобів електронного зв’язку;
  • підтвердження отримання повідомлення, що підтверджує отримання/прийняття послуги від Замовника, у випадку Послуги усного перекладу і/або конференційної послуги;
  • заповнений Замовником акт приймання, якщо це вимагається положеннями договору.

§ 4
Пропозиція ціни та оплата за надану Послугу

 1. Винагорода за виконання Замовлення визначається Виконавцем на підставі Пропозиції ціни, затвердженої Замовником. Пропозиція ціни є орієнтовною та може відрізнятися від остаточної ціни (наприклад, якщо кількість сторінок вихідного тексту відрізняється від кількості сторінок перекладу, збільшується час усного перекладу і/або самої конференції/заходу, змінюється конфігурація обладнання тощо).
 2. Розміщення Замовлення прирівнюється до прийняття Замовником отриманої Пропозиції ціни.
 3. Про будь-які зміни умов Замовлення необхідно повідомити Виконавця в письмовій формі. Розширення об’єму Замовлення впливає на остаточну вартість послуги.
 4. Вартість Замовлення, надісланого Виконавцю за 48 годин або менше до дати початку надання послуги, збільшується мінімум на 30 %. Можливе скорочення часу роботи перекладачів і/або неповне використання під час надання послуги замовленого обладнання не впливає на вартість послуги.
 5. Оплата здійснюється банківським переказом, карткою або готівкою в офісі Виконавця або за індивідуальним посиланням, надісланим на електронну адресу. Розрахунок транзакцій дебетовою/кредитною картою, проведених за посиланням, здійснюється за посередництвом PAYPRO S.A.; оплата картою в офісі Виконавця здійснюється за посередництвом фірми ELAVON.

§ 5
Відповідальність

 1. Виконавець, спираючись на свої професійні знання та досвід, докладе всіх зусиль, щоб надана послуга була виконана на найвищому рівні – як з точки зору змісту, так і з точки зору термінів виконання.
 2. Замовлення вважається виконаним неналежним чином, якщо:
  1. не було виконано на належному змістовному рівні,
  2. не було доставлено або не було готове до передачі в узгоджений термін.
 3. Замовник зобов’язаний повідомити Виконавця у письмовій формі про виявлення недоліків у наданій Послузі негайно після їх виявлення, але не пізніше ніж протягом 30 днів з моменту доставки письмового перекладу або 3 днів з дати надання конференційної послуги і/або усного перекладу.
 4. Якщо Замовник продемонструє, що надана Послуга має хоча б один з недоліків, перелічених у п. 2, Виконавець зобов’язаний негайно її усунути в узгоджений із Замовником термін.
 5. Якщо недоліки, зазначені в п. 2.1, не можна усунути, Замовник має право вимагати виплати договірної неустойки в розмірі 10% від винагороди, узгодженої за виконання даного Замовлення.
 6. Якщо недоліки мають суттєвий характер, що буде встановлено в ході процедури розгляду рекламації, Замовник має право вимагати знижку ціни в розмірі від 50% до 100% винагороди, узгодженої за виконання даного Замовлення.
 7. У разі несвоєчасного виконання Замовлення (п. 2.2) Замовник має право стягнути з Виконавця договірну неустойку в розмірі 1% від винагороди, узгодженої за виконання даного Замовлення, за кожен робочий день затримки, але не вище еквівалента 25% вартості винагороди, узгодженої за виконання даного Замовлення.
 8. Відповідальність Виконавця за будь-які збитки, пов’язані із Замовленням, обмежується максимальною сумою винагороди, належної за виконання даного Замовлення, якщо окремим договором не передбачено інше.
 9. Замовник розуміє і приймає той факт, що Замовлення, виконані в експрес-режимі, можуть виконуватися групою перекладачів, редакторів і коректорів, що може вплинути на уніфікацію термінології.
 10. Виконавець не несе відповідальності за підбір термінології, яка використовується в даному перекладі, якщо Замовник на етапі розміщення замовлення на надання послуги не надасть Виконавцю глосарій рекомендованої термінології, а в перекладі буде використана правильна словникова термінологія.
 11. Виконавець не несе відповідальності за якість усного перекладу, якщо Замовник у встановлений термін не надасть допоміжних матеріалів для перекладачів (зокрема, глосарій рекомендованої термінології Замовника).
 12. Виконавець не несе відповідальності за збитки, а також за прямі та непрямі витрати, спричинені використанням перекладеного матеріалу з метою, відмінною від зазначеної в Замовленні, наприклад, збитки, спричинені поданням для публікації тексту, який не пройшов додаткову верифікацію, редагування та остаточне редагування.
 13. Виконавець також не несе відповідальності за розбіжності у змісті або помилки, що випливають з оригінального тексту, наданого Замовником.
 14. Сторони не несуть відповідальності одна перед одною за неналежне виконання або невиконання своїх зобов’язань, якщо це було викликано обставинами непереборної сили. Форс-мажорними обставинами у розумінні цього Регламенту є: страйки, блокади, збої комп’ютерних систем, відключення електроенергії, терористичні атаки, епідемії чи інфекційні захворювання у тій мірі, в якій вони перешкоджають належному функціонуванню підприємства Сторони, постраждалої від наслідків форс-мажорних обставин. Сторона, яка постраждала від наслідків форс-мажорних обставин, повинна негайно повідомити іншу Сторону про їх настання та очікувану дату усунення цих труднощів.
 15. Відповідно до 38 ст. Законодавчий вісник за 2014 р., поз. 827 зі змінами, Споживач не має права розірвати договір, укладений за межами місцезнаходження підприємства або дистанційно, у випадку договорів: 1) про надання послуг, якщо підприємець повністю надав послугу за прямою згодою споживача, який був поінформований до початку надання послуги, що після виконання послуги підприємцем він втрачає право відмовитися від договору.

§ 6
Розгляд рекламацій

 1. У разі виникнення суперечки між Сторонами щодо недоліків у виконаному Замовленні, описаних у § 5 Регламенту, Сторони зобов’язуються вирішити таку суперечку шляхом переговорів.

§ 7
Ексклюзивність та відповідальність, розірвання договору

 1. Замовник зобов’язується узгоджувати деталі виконання даного Замовлення тільки і безпосередньо з Виконавцем.
 2. У зрозумілих інтересах Замовника не допускаються жодні переговори та домовленості щодо Замовлення та безпосередні контакти з цією метою з третіми особами, зокрема, з перекладачем, який надає послуги Виконавцю.
 3. У разі порушення Замовником заборони, зазначеної у п. 1, він зобов’язаний сплатити Виконавцю договірну неустойку в розмірі 50% погодженої винагороди за виконання даного Замовлення.
 4. Замовник має право анулювати Замовлення, що, однак, передбачає необхідність компенсації Виконавцю понесених витрат та упущеної вигоди у розмірі:
  1. Якщо Замовлення передбачало надання послуг усного перекладу, перекладу з жестової мови або конференційних послуг у широкому розумінні:
   • анулювання до 5 днів до дати надання послуги – 75 % від суми узгодженої вартості виконання на підставі Замовлення та Пропозиції ціни;
   • анулювання до 3 днів до дати надання послуги – 100 % від суми узгодженої вартості виконання на підставі Замовлення та Пропозиції ціни.
  2. Якщо Замовлення передбачало виконання письмових перекладів, надання графічних або кінопослуг, Замовник зобов’язаний оплатити вже виконану частину роботи за ціною, узгодженою під час розміщення замовлення. Якщо Виконавець ще не розпочав виконання перекладу, але поніс витрати, пов’язані з опрацюванням нередагованого файлу (його адаптацію до потреб перекладу та відтворення графічного оформлення оригіналу), Замовник зобов’язаний покрити витрати на цю підготовку.
   При цьому Замовник отримує частину послуги, виконану до моменту анулювання Замовлення.
 5. Відмова від оплати в повному обсязі вже виконаної частини роботи унеможливлює анулювання Замовлення.

§ 8
Положення про конфіденційність

 1. Виконавець має Сертифікати ISO 27001 та ISO 27701, що гарантує Замовнику повну безпеку наданої інформації та персональних даних. За бажанням Замовника можлива відправка кореспонденції та будь-яких вкладень у зашифрованому вигляді.
 2. Виконавець зобов’язується дотримуватися конфіденційності всієї інформації, наданої та розкритої йому Замовником з метою належного виконання Замовлення. Така інформація може розкриватися лише працівникам і підрядникам, які безпосередньо працюють над виконанням даного Замовлення.
 3. Обидві сторони зобов’язуються дотримуватися конфіденційності інформації про ціни і умови виконання Замовлення.

§ 9
Заключні положення

 1. Питання, не урегульовані цим Регламентом, регулюються відповідними положеннями Цивільного кодексу, і Сторони погоджуються виключити будь-які інші права Замовника, що виникають з невиконання і/або неналежного виконання Замовлення, окрім тих, що передбачені цим Регламентом.
 2. Регламент є обов’язковими для Сторін з моменту підписання Замовлення, до якого також застосовуються детальні Умови надання послуг, які щоразу додаються до Пропозиції ціни.
 3. Положення Регламенту можуть бути змінені Сторонами лише за умови оформлення таких змін у письмовій формі.
 4. Цей Регламент набуває чинності 01.04.2023 р.
Домашня сторінкаРегламент