Formularz tłumacza – podziękowanie

Formularz został wysłany

Dziękujemy za zainteresowanie nawiązaniem współpracy z Lidexem oraz za czas poświęcony na wypełnienie Formularza zgłoszeniowego tłumacza. Zapoznamy się wnikliwie z przekazanymi nam informacjami na temat Pani/Pana ścieżki kariery zawodowej.

Pragniemy poinformować, że zastrzegamy sobie prawo do kontaktu zwrotnego z Panią/Panem jedynie w wypadku chęci kontynuacji procesu nawiązania współpracy.

Pozdrawiamy i raz jeszcze dziękujemy za poświęcony nam czas.

Zespół Działu Jakości Usług