Zrównoważony rozwój

Lidex - zrównoważony rozwój

Lidex – pomocni i empatyczni

– działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój

Od ponad trzech dekad podejmujemy inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju: proekologiczne, wyrównujące nierówności, wspierające kulturę, sztukę, lokalne społeczności

Nasza deklaracja

Pozycja lidera branży zobowiązuje; wyznaczamy standardy rynkowe także na polu odpowiedzialnego biznesu i aktywności na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Należymy do sektora MiŚP i gorąco namawiamy firmy takie jak my, by podejmowały inicjatywy w ramach 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Cieszymy się, że także firmy tłumaczeniowe pozytywnie reagują na nasz apel – działają i dzielą się informacjami na temat swoich dokonań w tym obszarze.

Ta sprawczość motywuje nas do kolejnych aktywności proekologicznych, wyrównujących nierówności, wspierających lokalne społeczności, kulturę, sztukę. Deklarujemy, że są i będą one na stałe wpisane w naszą codzienność.

NO POVERTY
ZERO HUNGER
GOOD HEALTH AND WELL-BEING
QUALITY EDUCATION
GENDER EQUALITY
CLEAN WATER AND SANITATION
AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE
REDUCED INEQUALITIES
SUSTANABLE CITIES AND COMMUNITIES
RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
CLIMATE ACTION
LIFE BELOW WATER
LIFE ON LAND
PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS
PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
THE GLOBAL GOALS

Nasze inicjatywy

Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju wymagają porozumienia i wspólnych działań, dlatego nasza misja: Wzbogacanie jakości życia poprzez likwidację barier językowych i technicznych w kontaktach międzyludzkich jeszcze nigdy nie była tak aktualna. Sami od wielu lat konsekwentnie podejmujemy różnorodne inicjatywy, by tę jakość wzbogacać. Szczególnie bliskie są nam te związane z wyrównywaniem nierówności (Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 10)

Zrównoważony rozwój - wyrównywanie nierówności

Wyrównywanie nierówności:

Usługi pro bono, które realizujemy dla osób niewidomych, niedowidzących (audiodeskrypcja) oraz głuchych i głuchoniemych (język migowy), m.in.:

 • zapewnianie audiodeskrypcji podczas spektakli kinowych i teatralnych (m.in. podczas inicjatywy „Kino poza ciszą i ciemnością)”
 • przewodnik dla osób głuchych i głuchoniemych dla Zamku Królewskiego w Warszawie
 • przygotowanie materiałów (audiodeskrypcja i język migowy) na temat Covid-19 w I fazie pandemii i ich dystrybucja wśród osób niedowidzących i niewidomych, głuchych i głuchoniemych
Zrównoważony rozwój - inicjatywy dla dzieci

Inicjatywy dla dzieci:

 • Udział w programach UNICEF Polska dedykowanych dzieciom z regionów świata nękanych kryzysami i konfliktami zbrojnymi
 • Działania pro bono dla Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
 • „Bądź widoczny” – I akcja dla szkół – wykonanie i dystrybucja opasek odblaskowych dla dzieci
 • „Bądź widoczny z Lidexem” – II akcja dla szkół i przedszkoli – wykonanie i dystrybucja breloków odblaskowych dla dzieci
Zrównoważony rozwój - działania EKO

Działania EKO:

 • wykonanie nasadzeń w Ogrodzie społecznym Muzeum Śląskiego
 • redukcja zużycia materiałów biurowych – m.in. od wielu lat namawialiśmy Klientów do e-faktur
 • standardowe dziś ograniczenie wykorzystania materiałów plastikowych
 • redukcja zajmowanej powierzchni biurowej
Zrównoważony rozwój - akcje "Bądź EKO"

Akcje “Bądź EKO”:

 • „Bądź EKO” – wykonanie i dystrybucja toreb ekologicznych
 • „Bądź EKO 2” – wykonanie i dystrybucja toreb płóciennych na zakupy
 • „Bądź EKO 3” – wykonanie i dystrybucja woreczków EKO na warzywa i owoce
Jesteśmy aktywnym członkiem UN Global Compact Poland

Jesteśmy aktywnym członkiem UN Global Compact Poland

Razem z liderami międzynarodowych i krajowych korporacji podejmujemy aktywności wpływające na zrównoważony rozwój. Jesteśmy dumni z wyróżnień przyznanych nam przez UNGC za udział w programach tej Organizacji. A także za docenienie naszych działań, promujących standardy etyczne i standardy pracy, stanowiące fundamenty zrównoważonego rozwoju.

Aktywności na rzecz zrównoważonego rozwoju nie są zarezerwowane tylko dla wielkich firm i instytucji. Także firmy takie jak Lidex, reprezentujące sektor MiŚP, mogą i powinny mieć w tym obszarze swoje ważne dokonania.

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju daje nam wielkie pole do wspólnych inicjatyw.

Zainspirowaliśmy Cię? Działajmy razem!

Bądź widoczny – włącz się

do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

Włącz się

Jeśli czytasz ten tekst, to zapewne troska o los, bezpieczne życie ludzi i przyszłość naszej Planety nie są Ci obojętne. Zapewne podejmujesz już na tym polu różne aktywności. My namawiamy Cię do:

firma z sercem UNICEF

Program „Firma z sercem”

W regionach świata nękanych działaniami wojennymi, kryzysami w szczególnie trudnej sytuacji znajdują się dzieci. Lidex regularnie wspiera UNICEF Poland, który niesie najmłodszym bezpośrednią pomoc. Bierzemy także udział w programie UNICEF Poland „Firma z sercem”. Może i Ty włączysz się w tę pomoc? Więcej o działaniach UNICEF Poland na:

Równe szanse w biznesie

Równe szanse w biznesie

Równe szanse kobiet i mężczyzn w biznesie to idea, którą w Lidexie z powodzeniem praktykujemy od początku naszej działalności. Za czynny udział w programie UNGC „Równe szanse w biznesie” otrzymaliśmy wyróżnienie. Przystąpiliśmy także do programów Women’s Empowerment Principles (WEPs) oraz Cykl Kariery. Inspiracją do wprowadzania rozwiązań wspierających równe szanse kobiet i mężczyzn w środowisku zawodowym mogą być:

Segregacja śmieci

Segregacja śmieci

Segregacja śmieci stała się Twoim nawykiem? Sprawnie używasz pojemników na odpady BIO, zmieszane, szkło, papier i metal? Zauważyliśmy, że treści wytycznych dotyczących segregacji odpadów (na ulotkach, nalepkach, w informatorach) dostępne są tylko w języku polskim. Jeśli potrzebujesz ich w innych językach – skorzystaj z poniższych linków:

ekologiczne suszenie rąk

Ekologiczne suszenie rąk

Codziennie wielokrotnie myjemy dłonie – a od początku pandemii jeszcze częściej niż zazwyczaj. Myjąc dłonie, czy to w miejscu pracy, czy w przestrzeniach publicznych, zużywamy tony papierowych ręczników. A do skutecznego osuszenia rąk wystarczy tylko jeden papierowy płatek! Jeśli chcesz zachęcać do oszczędnego korzystania z papierowych ręczników, skorzystaj z poniższej, gotowej do druku ulotki:

Partnerstwo z Kulczyk Foundation

Partnerstwo z Kulczyk Foundation

W czerwcu 2023 roku podpisaliśmy z Kulczyk Foundation umowę o współpracy przy projektach w zakresie działalności polegającej na dobroczynności, pomocy społecznej i edukacji. Jeszcze wcześniej, w listopadzie 2022 roku, dołączyliśmy do programu Cykl Kariery, którego celem jest upowszechnienie dostępu do środków menstruacyjnych w miejscach pracy oraz szerzenie wiedzy w zakresie zdrowia kobiet. Dla zarządu firmy Lidex oczywiste jest, że rolą odpowiedzialnego pracodawcy jest dostrzeżenie różnic między płciami i stworzenie miejsca pracy, które będzie przyjazne każdemu pracownikowi. Oznacza to między innymi dbanie o komfort kobiet, które stanowią większość naszego zespołu. Jeżeli zainteresował Cię ten temat, więcej informacji znajdziesz na:

Odpowiedzialny biznes w Polsce

Odpowiedzialny biznes w Polsce

Od początku istnienia firmy angażujemy się społecznie, z tego też względu bliska nam jest idea odpowiedzialnego biznesu w Polsce propagowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (od maja 2020 roku jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności). Gorąco zachęcamy do zapoznania się z działalnością tej organizacji, a także z cykliczną publikacją „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W ostatnim raporcie opublikowano 1705 inicjatyw realizowanych przez 272 firmy. Jesteśmy dumni, że aż trzy z nich to zapisy działań Lidexu w obszarze zrównoważonego rozwoju. Cieszy to tym bardziej, że znalazły się one w Raporcie obok dobrych praktyk wielu naszych kluczowych Klientów.

Aktywności na rzecz zrównoważonego rozwoju powinny stać się naszym nawykiem.
My realizujemy je w prosty sposób, na miarę naszych możliwości.

Dołączysz do nas?