Regulamin płatności

Regulamin płatności

Lidex – lider

rynku tłumaczeń w Polsce jest tylko jeden

Regulamin płatności

Definicje

Wykonawca – Lidex Sp. z o.o. ul. Magiera 16/17, 01-873 Warszawa (adres korespondencyjny: ul. Republikańska 24a, 04-404 Warszawa), NIP 118-00-39-380.

Zamawiający – podmiot gospodarczy bądź osoba fizyczna zainteresowana usługami świadczonymi przez Wykonawcę.

Wycena – formalna, przedstawiona na piśmie oferta zawierająca oszacowany przez Wykonawcę koszt wykonania Usługi, przekazany Zamawiającemu; tworzona w oparciu o obowiązujący Cennik; każdorazowo do Wyceny załączane są obowiązujące szczegółowe Warunki wykonywania usług.

Zlecenie – formalna, pisemna akceptacja ze strony Zamawiającego przedstawionej przez Wykonawcę wyceny. Forma Zlecenia (formularz, akceptacja mailowa itp.) zależy od indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami (w tym zapisów umów ramowych).

Wycena i płatność za zrealizowaną Usługę

  1. Wynagrodzenie za zrealizowanie Zlecenia ustalane jest przez Wykonawcę na podstawie Wyceny zaakceptowanej przez Zlecającego. Wycena ma charakter szacunkowy i może się różnić od ceny końcowej (np. gdy liczba stron tekstu źródłowego jest różna od liczby stron tłumaczenia, czas tłumaczenia ustnego i/lub samej konferencji/eventu ulega wydłużeniu, zmieniona zastaje konfiguracja sprzętowa itp.).
  2. Złożenie Zlecenia jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego otrzymanej Wyceny.
  3. Wszelkie zmiany warunków Zlecenia należy zgłaszać do Wykonawcy w formie pisemnej. Rozszerzenie zakresu Zlecenia ma wpływ na ostateczny koszt realizacji usługi.
  4. Zlecenie skierowane do Wykonawcy na 48 godzin lub krócej przed terminem rozpoczęcia realizacji usługi wiąże się ze zwiększeniem kosztów o minimum 30%. Ewentualne skrócenie czasu pracy tłumaczy i/lub niepełne wykorzystanie podczas usługi zamówionego sprzętu nie ma wpływu na koszt usługi.
  5. Płatności są realizowane przelewem, kartą lub gotówką w biurze Wykonawcy bądź za pośrednictwem indywidualnego linku przesyłanego na adres mailowy. Rozliczenie transakcji kartą debetową/kredytową dokonywane poprzez link jest realizowane za pośrednictwem PAYPRO S.A.; płatność kartą w biurze Wykonawcy jest realizowana za pośrednictwem firmy ELAVON.