Lidex – jesteśmy tam

gdzie tworzy się historia

 • LidexAktualności2023Tłumaczenia przysięgłe – wszystko co o nich wiedzieć należy

  Tłumaczenia przysięgłe – wszystko co o nich wiedzieć należy

  Tłumaczenie przysięgłe (uwierzytelnione) to rodzaj tłumaczenia, który jest wykonywany jedynie przez uprawnionego tłumacza, dzięki czemu zyskuje moc prawną (np. przekłady dokumentów urzędowych lub tłumaczenie ustne w USC). W tym artykule zgłębimy temat tłumaczeń uwierzytelnionych i wyjaśnimy, jakie kwalifikacje powinien mieć tłumacz przysięgły.

  Co to są tłumaczenia przysięgłe i dlaczego są tak istotne?

  Tłumaczenie uwierzytelnione: co to jest, jak wygląda, kto może je wykonywać? Tłumaczenie uwierzytelnione (zwane przysięgłym) jest niezbędne w przypadku konieczności przedłożenia dokumentów w instytucjach państwowych oraz urzędach, w przypadku komunikacji ustnej o charakterze urzędowym lub powodującej skutki prawne. Każde tłumaczenie przysięgłe musi zostać opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego lub podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Co ważne, tłumacz przysięgły bierze za wykonany przekład pełną odpowiedzialność.

  W przypadku konieczności przekładu tego typu dokumentów, należy zwrócić się do tłumacza przysięgłego, znajdującego się na liście tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości, lub do sprawdzonego biura tłumaczeń, które współpracuje z osobami spełniającymi wszystkie wymogi formalne i prawne. W przypadku zlecenia tłumaczenia przysięgłego za pośrednictwem biura tłumaczeń warto również zwrócić uwagę, czy gwarantuje ono Klientom pełną poufność i bezpieczeństwo danych dokumentacji przekazywanej do tłumaczenia. Potwierdzeniem faktu, że biuro tłumaczeń dba o pełną poufność wszystkich przekazywanych dokumentów jest posiadanie przez nie certyfikatów ISO 27001 oraz ISO 27701.

  Tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione) a zwykłe (nieuwierzytelnione) – różnice

  Tłumaczenie przysięgłe może wykonać wyłącznie tłumacz posiadający odpowiednie uprawnienia, czego potwierdzeniem jest zaświadczenie o wpisie na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. Tłumaczenie zwykłe może wykonać każdy tłumacz specjalizujący się w danej dziedzinie.

  Każde tłumaczenie przysięgłe jest opatrzone podpisem i pieczęcią autora przekładu lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym potwierdzającym posiadane uprawnienia. W przypadku tłumaczenia zwykłego nie ma takiej konieczności.

  Kolejną istotną różnicą jest przeznaczenie dokumentów. Zazwyczaj tłumaczenia przysięgłego (uwierzytelnionego) wymagają te dokumenty, które mają zostać wykorzystane w kontaktach z różnego rodzaju urzędami i w podejmowaniu działań niosących za sobą skutki o charakterze prawnym.

  W przypadku tłumaczenia zwykłego tłumacz skupia się jedynie na przetłumaczeniu treści dokumentu źródłowego, natomiast tłumaczenie przysięgłe wymaga również dokładnego opisania wszystkich dodatkowych elementów, które znajdują się na dokumencie oryginalnym, takich jak pieczęcie, odręczne podpisy lub notatki, znaki wodne itp. W przetłumaczonym dokumencie musi się również znaleźć informacja, czy przekład został wykonany z oryginału czy kopii.

  Na koniec warto wspomnieć, że strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego liczy 1125 znaków ze spacjami i każda rozpoczęta strona jest rozliczana jako pełna.

  Jak zostać tłumaczem przysięgłym? Egzamin i ślubowanie

  Zawód tłumacza przysięgłego podlega regulacjom prawnym określonym w ustawie z 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego.

  Jakie wymagania musi spełniać tłumacz przysięgły?

  • Posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa jednego z państw UE, państw członkowskich EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu) bądź Konfederacji Szwajcarskiej.
  • Znajomość języka polskiego.
  • Pełna zdolność do czynności prawnych.
  • Wykształcenie wyższe.
  • Niekaralność za przestępstwa umyślne, skarbowe lub nieumyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w obrocie gospodarczym.

  Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego. Aby móc świadczyć usługi tłumaczeń uwierzytelnionych, musi spełnić wspomniane powyżej wymogi formalne, a następnie zdać egzamin państwowy, który składa się z dwóch części (pisemnej i ustnej). Po zdanym egzaminie tłumacz składa uroczyste ślubowanie wobec Ministra Sprawiedliwości podczas ceremonii zaprzysiężenia tłumaczy przysięgłych.

  Potwierdzeniem posiadania tytułu tłumacza przysięgłego jest wpis na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Tłumacz taki posiada także pieczęć opatrzoną swoimi danymi osobowymi oraz nazwą języka, w zakresie którego uprawniony jest do wykonywania tłumaczeń .

  Tłumaczenie uwierzytelnione – przykłady dokumentów wymagających pieczęci lub sytuacji, w których niezbędna jest obecność tłumacza przysięgłego

  Dokumenty wymagające pieczęci tłumacza przysięgłego to zazwyczaj te, które muszą być oficjalnie uznane przez urzędy, instytucje państwowe, sądy lub w czasie międzynarodowych transakcji. Oto kilka przykładów takich dokumentów.

  • Akty stanu cywilnego – akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu.
  • Dokumenty sądowe i prawne – wyroki sądowe, postanowienia, zaświadczenia, pełnomocnictwa, umowy prawne.
  • Dokumenty edukacyjne – dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, transkrypcje ocen.
  • Dokumenty urzędowe – dowody osobiste, paszporty, prawo jazdy, zaświadczenia o niekaralności.
  • Dokumenty finansowe – umowy kredytowe, sprawozdania finansowe, dokumenty ubezpieczeniowe.
  • Dokumenty biznesowe i korporacyjne – statuty firm, sprawozdania zarządu, umowy handlowe.
  • Dokumenty imigracyjne – wnioski o wizy, dokumenty aplikacyjne do urzędów imigracyjnych.
  • Dokumenty medyczne – zaświadczenia lekarskie, historie choroby.

  Obecność tłumacza przysięgłego może być również niezbędna podczas:

  • odczytywania aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej,
  • udzielania ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego,
  • rozpraw sądowych lub postępowań prowadzonych przez policję,
  • podpisywania umów lub innego rodzaju urzędowych dokumentów,
  • zebrań akcjonariuszy.

  Tłumaczenia uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym (KPE)

  Tłumaczenie uwierzytelnione (w przypadku tłumaczeń pisemnych) ma zwykle postać papierowego dokumentu opatrzonego pieczęcią oraz podpisem tłumacza przysięgłego. Zawiera także opis, z jakiego dokładnie dokumentu tekst został przetłumaczony (oryginał, kopia, odpis). Zgodnie z ustawą prawomocne tłumaczenie przysięgłe stanowi także plik elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (KPE). Trzeba jednak pamiętać, że tłumaczenie uwierzytelnione w takiej formie jest ważne tylko w postaci elektronicznej – po wydrukowaniu traci swoją moc prawną.

  Tłumaczenie uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym to odpowiedź na globalizację i konieczność szybkiej wymiany dokumentów w środowisku międzynarodowym. Tłumaczenia przysięgłe online to także ogromna wygoda – dokument jest elektroniczny, więc nie wymaga poświęcenia dodatkowego czasu na jego dostarczenie. Ma to szczególne znaczenie w przypadku obszernych materiałów, których nie trzeba drukować, wysyłać tradycyjną pocztą, kurierem lub transportem lotniczym. Dlatego tłumaczenia uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym idealnie wpisują się w inicjatywę zrównoważonego rozwoju – to chociażby oszczędność papieru i minimalizacja śladu węglowego.

  Kiedy wybrać tłumaczenie uwierzytelnione, a kiedy tłumaczenia zwykłe? Podpowiadamy!

  Jeśli potrzebujesz tłumaczenia korespondencji (prywatnej lub biznesowej), tekstów na stronę www, artykułów naukowych, treści marketingowych czy literackich, wybierz tłumaczenia zwykłe. Natomiast jeśli potrzebujesz przekładów dokumentacji do celów formalnych (np. dokumenty sądowe i notarialne, świadectwa, odpisy aktów z USC itp.) – wybierz tłumaczenia uwierzytelnione.

  Tłumaczenia przysięgłe w Lidexie wykonują tłumacze przysięgli z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami. Dlatego możesz mieć pewność, że Twoje tłumaczenia uwierzytelnione zostaną wykonane z najwyższą precyzją i będą zgodne z obowiązującymi normami prawnymi.

  Dodatkowo Lidex zapewnia swoim Klientom pełną poufność i bezpieczeństwo danych dokumentacji przekazywanej zarówno w postaci elektronicznej, jak i papierowej ze względu na certyfikację na zgodność ze standardami ISO 27001 oraz ISO 27701 (oba Lidex wdrożył jako pierwsza firma tłumaczeniowa w Polsce). 

  Ekrany LED
  poprzedni wpis
  Życzenia Świąteczne
  kolejny wpis