Lidex – jesteśmy tam

gdzie tworzy się historia

 • LidexAktualnościDobre Praktyki w zakresie ochrony prywatności w sieci

  Dobre Praktyki w zakresie ochrony prywatności w sieci

  Dobre Praktyki w zakresie ochrony prywatności w sieci

  Zapewnij minimalizację zagrożeń dla swojej prywatności online:

  1. Szyfrowanie danych i kryptografia – Wysyłając dane poufne, sprawdzaj adresatów i stosuj techniki szyfrowania plików (pliki zip i anonimizowanie plików pdf) lub korzystaj ze specjalnego kanału.
  2. Monitoring wdrożonych zabezpieczeń – Regularnie testuj, mierz i oceniaj skuteczność środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.
  3. Obsługa incydentów bezpieczeństwa – Ustal plany reakcji na incydenty (zapobieganie, wykrywanie i reagowanie na incydenty oraz wyciąganie z nich wniosków) zapewniając ciągłość działania i zarządzania kryzysowego.
  4. Bezpieczne hasła – Stosuj silne hasła z różnymi znakami, inne dla różnych serwisów, dodatkowo zainwestuj w używanie menadżerów haseł oraz wszędzie, gdzie to jest możliwe wykorzystuj uwierzytelnianie dwuskładnikowe.
  5. Aktualizacje – Regularnie aktualizuj system oraz oprogramowanie, aby chronić się przed nowymi formami cyberataków.
  6. Sieć Wifi – Zabezpiecz swoją sieć Wifi i nie korzystaj z publicznych sieci bezprzewodowych.
  7. Ostrożne korzystanie z Internetu – Nie wchodź na podejrzane strony www i nie ściągaj nielegalnych plików.
  8. Ryzyka cyberzagrożeń – Analizuj ryzyka i polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ustal procedury (testowanie i audyt) służące ocenie skuteczności środków zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa. Zapewnij bezpieczeństwo w pozyskiwaniu, rozwijaniu i utrzymywaniu sieci oraz systemów informatycznych (w tym obsługa i ujawniania podatności).
  9. Zabezpieczenia przed phishingiem – Stosuj zasadę ograniczonego zaufania – zweryfikuj nadawcę i linki przed kliknięciem, sprawdzaj poprawność URL stron internetowych, uważaj na skrócone linki, nie udostępniaj loginów i haseł, zawsze sprawdzaj podejrzane wiadomości.
  10. Wiedza i świadomość personelu – Zapewnij ciągłe szkolenia i edukację pracowników, aby skutecznie przeciwdziałać cyberatakom.

  Magia techniki
  poprzedni wpis
  Dobre Praktyki w zakresie ochrony prywatności
  kolejny wpis