Lidex – jesteśmy tam

gdzie tworzy się historia

 • LidexAktualnościDobre Praktyki w zakresie ochrony prywatności

  Dobre Praktyki w zakresie ochrony prywatności

  Dobre Praktyki w zakresie ochrony prywatności

  Zapewnij minimalizację zagrożeń dla swojej prywatności:

  1. Poufność rozmów – Staraj się, aby rozmowy słyszały tylko osoby upoważnione (zarówno w organizacji jak i w miejscach publicznych).
  2. Zasada czystego biurka – Na czas nieobecności przy biurku, nie zostawiaj na nim dokumentów poufnych.
  3. Zasada czystego ekranu – Nie przechowuj dokumentów na pulpicie – gdy zapomnisz się wylogować cyberprzestępca ma ułatwiony dostęp do Twoich danych. Odchodząc od komputera blokuj ekran, dbając o poufność wyświetlanych informacji.
  4. Używanie nośników pamięci – Szyfruj dane przechowywane na dyskach zewnętrznych i pendrive’ach.
  5. Utylizacja dokumentów – Dokumenty z danymi poufnymi niszcz w niszczarce, nie wyrzucaj ich do kosza.
  6. Wydruk dokumentów – Nie pozostawiaj dokumentów przy drukarce, ponieważ mogą znajdować się na nich dane poufne. Pamiętaj o niepozostawianiu błędnych wydruków w pobliżu drukarki – niszcz je w niszczarce.
  7. Dane do prezentacji – Pilnuj, aby informacje, zdjęcia, printscreeny czy loga użyte w prezentacjach zewnętrznych nie naruszały tajemnicy klientów i Naszej organizacji
  8. Poufność podczas podróży – Podczas podróży pilnuj urządzeń firmowych (nie pozostawiaj urządzeń bez nadzoru) oraz używaj filtrów prywatyzujących do laptopów w miejscach publicznych.
  9. Nadzór nad gośćmi – Pilnuj, aby osoby spoza organizacji nie miały dostępu do danych i obszarów chronionych.
  10. Wiedza i świadomość personelu – Zapewnij ciągłe szkolenia i edukację pracowników, aby skutecznie przeciwdziałać cyberatakom.

  Dobre Praktyki w zakresie ochrony prywatności w sieci
  poprzedni wpis
  Moc światła
  kolejny wpis